Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

 

Västmanland bryter beroendet
av fossila bränslen

Att människan påverkar klimatet är det inget tvivel om. Vad som måste göras är det heller inga tvivel om - vi måste minska användningen av fossila bränslen. Omställningen till förnybara energikällor och en smartare användning av energi måste ske av dig och mig här i Västmanland, tillsammans med övriga världen.

Förbundet Agenda 21 har tagit initiativ till ett samarbete i länet som syftar till att Västmanland ska bli oberoende av kol, olja och andra fossila bränslen senast 2015. Ett motsvarande mål har satts upp på det nationella planet, men då är årtalet 2020. Målet är tufft, men fullt möjligt att nå.

Läs mer under Klimatsvaret om vad kända personer i länet är beredda att göra:
Klimatsvaret

Bild: Leyla Atak

 

Vårstämman beslutade om energi- och klimatprojekt
Förbundet Agenda 21:s vårstämma hölls i fullmäktigesalen i Västerås stadshus den 27 april med Västerås stad som värd. Ett stort antal medlemsorganisationer var med på stämman och fattade viktiga beslut om förbundets satsning på ett stort energi- och klimatprojekt.

2012-05-27
Läs mer

På turné bland medlemmarna
Nu slutspurtar Förbundet Agenda 21 med förstudien om energi- och klimatprojektet. Vid förbundets vårstämma i april ska studien presenteras och viktiga beslut fattas.

2012-03-25
Läs mer

Ungdomsting tävlar om EU-pris
Ungdomsting för hållbar utveckling/Förbundet Agenda 21 har nominerats till European Waste Reduction Awards i kategorin förening/organisation. Ett bidrag per kategori utses.

2011-12-20
Läs mer

Miljöministern vill tillbaka till Agenda 21
Miljöminister Lena Ek skriver i en krönika i Gröna Draken att hon vill tillbaka till den stämning som hon tycker fanns när Agenda 21 lanserades efter den stora Rio-konferensen.

2011-11-30
Läs mer

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här  
3/6 Gröna Draken

4/6 Rio +20