Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Länet runt

Visa alla inlägg

Välj via urval

Logga in


 

Hållbara Västmanland

Välkommen till Länet Runt, Agenda 21-förbundets projektplats. Här kommer medlemsorganisationerna i förbundet löpande att lägga ut information om pågående projekt och aktiviteter med koppling till hållbar utveckling.
  Tillsammans bygger vi på detta sätt upp en spännande mötesplats för erfarenhetsutbyte och en ständigt växande kunskapsbank.

Har du frågor eller synpunkter? Vänd dig i så fall till kansliet på tel 0220-395 98 eller e-post kansliet@fa21.se.

Konkreta klimatmål i Sala
Klimatförändringarna må vara globala, men utsläppen av växthusgaser är något som sker lokalt. En global förändring startar på hemmaplan. Det handlar om livsstil, om samhällsplanering och om effektiviseringar inom såväl offentlig som privat verksamhet.
Sala är första kommun i länet med en strategi som har tydliga mål för minskad klimatpåverkan.


2007-03-15
Läs mer

Sala kommun
Sala kommun kommer att använda hållbarhetsportalen för att följa upp kostnader och utsläpp av energianvändning gällande persontransporter i kommunen. Det innefattar egen bil i tjänst och kommunens personbilar. Samma uppföljning kommer att göras för el och värmeförbrukning i lokaler som kommunen äger där det bedrivs kommunal verksamhet.

2009-05-28
Läs mer

Fastighetskontoret
Västerås Stads Fastighetskontoret arbetar fokuserat med stadens energiplan. Energiplanens effektmål finns att läsa på Västerås hemsida, Västeråsbarometern.
De energiområden som är prioriterade är energieffektiviseringar, konverteringar, testa ny teknik och beteendefrågan.


2009-05-28
Läs mer

 Rapport från höststämman 2011

Blog om ekoreko-kläder

Fler väljer fairtrade-kaffe på jobbet

Fler möter hållbar utveckling

Rena Pengar

Pressmeddelanden

Handla rättvist

Presentation av medlemmar

Rapport från vår-stämman 2011Här kan du läsa
Gröna Draken
som E-tidningLäs mer    
Anmälan nyhetsbrev

AvanmälanKlicka på länkarna så får du mer information om aktiviteterna och hur du anmäler dig.

3/6 Gröna Draken

4/6 Rio +20