Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Hållbar utveckling

Agenda 21

 

Handlingsprogram för överlevnad

Agenda 21 är namnet på det handlingsprogram för hållbar utveckling som världens stater kom överens om under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.

Begreppet Agenda 21 betyder handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det handlar om vad individer och organisationer på alla samhällsnivåer kan göra för att verka för en hållbar utveckling. Riokonferensen var då den största i FN:s historia. 181 stater fanns samlade, EG var representerat och cirka 120 stats- och regeringschefer deltog. Förutom Agenda 21 antogs även Rio-deklarationen om miljö och utveckling och andra dokument och överenskommelser.

Ladda ner en mer detaljerad redogörelse av Agenda 21 här

Uppföljning i Johannesburg
Tio år efter Rio-konferensen ordnade FN ett nytt världstoppmöte, den här gången i Johannesburg. Alla länder hade blivit ombedda att ta fram nationella strategier för hållbar utveckling. En sådan svensk nationell strategi för hållbar utveckling utarbetades inom Miljödepartementet.

Handlingsplan med konkreta mål
Vid världstoppmötet i Johannesburg i Sydafrika antogs en handlingsplan med konkreta mål för vatten och sanitet, kemikalier, biologisk mångfald och hållbar konsumtion och produktion. Mötet antog också ett tioårigt handlingsprogram för hållbar konsumtion och produktion. En global kemikaliestrategi ska finnas på plats år 2005 och senast år 2020 ska riskerna för människors hälsa och miljö minimeras. Fiskebeståndet ska återställas senast år 2015 och förlusten av biologisk mångfald ska kraftigt minska till år 2010. Däremot antogs inte något konkret mål för att öka den förnyelsebara energin.

Resultatet av konferensen i Johannesburg hittar du här (på engelska)

Ny konferens år 2012
I december 2009 antog FN:s generalförsamling en resolution om hållbar utveckling och Agenda 21. I denna beslutades att en ny FN-konferens om hållbar utveckling (Rio +20) ska äga rum i Brasilien 2012. Konferensen kommer att omfatta följande teman: grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt den institutionella ramen för hållbar utveckling.

 Rapport från höststämman 2011

Blog om ekoreko-kläder

Fler väljer fairtrade-kaffe på jobbet

Fler möter hållbar utveckling

Rena Pengar

Pressmeddelanden

Handla rättvist

Presentation av medlemmar

Rapport från vår-stämman 2011Här kan du läsa
Gröna Draken
som E-tidningLäs mer    
Anmälan nyhetsbrev

AvanmälanKlicka på länkarna så får du mer information om aktiviteterna och hur du anmäler dig.

3/6 Gröna Draken

4/6 Rio +20